Disclaimer / Ansvarsbegränsing till MickeP.se

(English Below)
Denna sajt är bara till för att ge information om Micke Persson och vad han sysslar med. Om något material på denna sajt upprör någon, t.ex. ett fotografi eller liknande, eller om någon tycker att något på denna sajt inte tillhör Micke Persson, vänligen kontakta Micke så kommer han att ta bort detta material.

This web site is only made to give information about Micke Persson and what he is doing. If any material on this site makes any person upset, e.g. a picture or something else, or if anyone thinks that something on this site does not belong to Micke Persson, please contact Micke and he will remove this material.

Hälsingar / Regards,

Micke P.
mikael persson 75 @ hotmail . com

Tillbaka / Back